מצוף מואר לא במקום בנמל מרסין

מצוף מואר בנמל מרסין שצריך להיות בנקודה
36° 46.60’N 34° 39.30’E
לא נמצא במקומו. נווטו בזהירות באזור הנ“ל

Useful information
גלריה