המלכוד של דייגים ביפו

Фотографии Р. Абрамовича (Чипс).

Useful information
גלריה